بازاندیشی در مفهوم  نخبه‌گرایی،  از آموزش تا حکمرانی

RIAL 320,000
RIAL 320,000 – خرید

توضیحات

بازاندیشی در مفهوم  نخبه‌گرایی،  از آموزش تا حکمرانی

پدیدآورندگان:

امیر ناظمی اشني

شادی ضیغمی، محسن موسوی نسب، امیرقدیری، آزیتا تقوایی، شهره ناصری، نرگس نراقی

ناشر: رهنماگران مدیریت بهروز

تاریخ نشر: اردیبهشت ماه 1397

مشخصات ظاهری: 260  صفحه

موضوع:  جامعه– سرمایه انسانی