کتاب ارزیابی واحدهاي تحقيق و توسعه با استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن منتشر شد

کتاب ارزیابی واحدهاي تحقيق و توسعه با استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن  منتشر شد

کتاب ارزیابی واحدهاي تحقيق و توسعه با استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن منتشر شد مقدمه در سازمان‌هاي نوين تمايل زياد به برون سپاري، ائتلاف­ها و اتحاد­ها، شبکه­سازي و به طور کلي مفاهيم سوق‌دهنده به الگوي “مجازي” باعث تحول در مفهوم ارزيابي عملکرد شده است. اين تحولات سطوح مختلف سازمان را تحت تأثير قرار داده […]