درآمدی بر مفهوم نظام نخبگانی: گذار به آینده مطلوب

درآمدی بر مفهوم نظام نخبگانی: گذار به آینده مطلوب

درآمدی بر مفهوم نظام نخبگانی: گذار به آینده مطلوب پدیدآورندگان: امیر ناظمی اشني محسن موسوی نسب، شادی ضیغمی، امیرقدیری، آزیتا تقوایی شهره ناصری، نرگس نراقی، امیرحسین عصارزاده، نفیسه آزاد ناشر: رهنماگران مدیریت بهروز تاریخ نشر: اردیبهشت ماه 1397 مشخصات ظاهری: 366  صفحه موضوع:  جامعه– سرمایه انسانی قیمت:  42000 تومان