درباره رهنماگران مدیریت

نشر الکترونیک رهنماگران مدیریت 

(با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

رهنماگران مدیریت درسال 96 موفق به اخذ مجوز نشر الکترونیک – مبتنی بر حامل های رایانه ای – وپنل اختصاصی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردیده است.

نشر الکترونیک، گونه ای از انتشار مطالب با استفاده از حاملهای برخط و سایر حاملها رایانه ای می باشد.

همانگونه که مولفان و پدید آورندگان محصولات فرهنگی مانند کتب نیاز به مراجعه به ناشر دارای مجوز برای انتشار محتوای تالیفی خود را دارند، به همان ترتیب نیز ، می توانند برای نشر آثار خود در قالب حاملهای رایانه ای به ناشران دیجیتال مراجعه نمایند.

صاحب امتیاز : امیرحسام بهروز

هدف ما گسترش عدالت آموزشی به تمامی کشور ایران اسلامی می باشد.

راه های ارتباطی

ارسال ایمیل :  rahnamagaranpub@gmail.com

تلفن :  ۵۰۰۰۲۱۹۱۲۳۴۵۶۷   – 88248974

..