سلام ! نشر الکترونیک رهنماگران مدیریت 

سلام ! نشر الکترونیک رهنماگران مدیریت 

نشر الکترونیک رهنماگران مدیریت  (با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) رهنماگران مدیریت درسال 96 موفق به اخذ مجوز نشر الکترونیک – مبتنی بر حامل های رایانه ای – وپنل اختصاصی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردیده است. نشر الکترونیک، گونه ای از انتشار مطالب با استفاده از حاملهای برخط و سایر حاملها […]